e-coli bakterien som leder till njur-infektioner

Njurarna är bönor formade organ som är ansvariga för att utsöndra kroppens avfall i form av urin. De är placerade under bröstkorgen och bibehålla koncentrationen av viktiga näringsämnen i kroppen. De filtrerar slaggprodukter ur kroppen innan de passerar urinen i urinblåsan. Därför kan de njur-infektioner försvårar funktionaliteten i utsöndringsorganen systemet.

Kvinnor är fem gånger större risk att smittas med njur-infektioner. De gravida kvinnor är mest utsatta för infektioner i njurarna. Detta sker på grund av drastiska förändringar i kroppen hormoner som gör urinvägarna är mottagliga för urinvägsinfektioner. Infektionen uppstår på grund av angrepp av E-coli bakterien på urinvägarna.

Bakterien kommer in genom urinröret som är ansluten till penis eller vulva. Senare går bakterien inuti urinblåsan och vidhäftar till urinblåsan väggar. Detta fenomen åtföljs av flera urin krämpor som inkluderar frekvent eller brådskande urin passage, smärta i buken, hög feber etc. Helst bör du få rätt behandling så fort du märker symtom på infektioner i urinblåsan.

Dock betalar en del människor inte värme till dessa symtom och medför allvarliga problem för sig själva. Denna vårdslöshet leder till utvecklingen av E-coli i njurarna. Nu, dominerar effekten av bakterien och leder till pus eller blod i urinen sekretion. Den milda feber under urinvägsinfektion får omvandlas till hög feber under njur-infektioner. Dessutom leder denna infektion till blockering av njurar eller smittspridning i blodomlopp som kan vara livshotande.

Därför bör du konsultera en läkare så fort du märker symtom på njure infections.This kommer att underlätta spolning av skadliga bakterier från urinvägarna. Så, ta rätt medicin nu för att skydda dina urinorgan från allvarliga skador.