Jag har reumatoid artrit och har hört talas om Cimzia … vad är det

Biologisk behandling har revolutionerat vår syn på behandling av reumatoid artrit (RA). Mindre än 10 år sedan, var det bästa vi kunde hoppas på att “modifiera sjukdom” eller sakta ner och även hjälpa till med symtom. Nu är målet att inte bara kontrollera symtomen, är det att få RA i fullständig remission. Biologics är protein-baserade läkemedel som syntetiseras i ett laboratorium. De fungerar som laserstrålar för att rikta de immuna avvikelser som upplevs för att orsaka RA.

Första generationens biologiska läkemedel som etanercept (Enbrel), infliximab (Remicade) och adalimumab (Humira) kallas TNF-hämmare och har gjort underverk för många patienter. Andra generationens biologiska såsom rituximab (Rituxan) som verkar mot B-celler och abatacept (Orencia) som fungerar på T-celler är både välkommet tillägg till arsenal av vapen tillgängliga för att bekämpa RA.

Cimzia (certolizumab) är en investigational TNF-hämmare. Den skiljer sig från den aktuella grödan av TNF-hämmare, eftersom det är “pegylerat.” Detta innebär att ett ämne som kallas polyetylenglykol har fäst molekylen. Detta pegyleringen förlänger halveringstiden av drogen-mening läkemedlet stannar i systemet längre. Cimzia också har haft en bit av protein avlägsnas från molekylen. Stycket av protein som har avlägsnats innehöll en liten mängd av mus-protein (Ja. .. dessa läkemedel ofta skapas med musproteiner). Genom att ta bort bit musproteinet, är förhoppningen att Cimzia ska orsaka färre biverkningar.

En ny presentation den 14 juni 2007 på årsmötet för European Congress of Rheumatology (EULAR) beskrivs uppgifterna om Cimzia.

Den utstuderade 2 dosering, där patienterna subkutant som tilläggsbehandling till metotrexat.

I en fas 3, multicenter, dubbel -blind, placebo-kontrollerad, parallella grupper studie rekryterade utredarna 992 patienter med RA som fick antingen studieläkemedlet eller placebo. Utredarna ville veta i vilken takt folk hade en 20% förbättring, som definieras av American College of Rheumatology kriterier (ACR 20).

De patienter som tidigare hade behandlats i minst 6 månader med metotrexat, randomiserades till behandling med antingen pegylerat certolizumab eller placebo. De på behandling fick 3 400-mg doser var 2 veckor, följt av 200 eller 400 mg doser av certolizumabpegol var 2 veckor. Patienterna fortsatte metotrexat som vanligt. Utredarna bedömde effekten och säkerheten parametrar vid 2-veckors intervall.

I en tidig analys vid 24 veckor, utredarna fann att 581 patienter fullföljde studien: 259 av de 397 på 200 mg av läkemedlet, 278 av de 394 på 400 mg, och 44 av de 201 som fick placebo. Den ACR20 svarsfrekvensen var 59,2% i 200 mg gruppen, 61,2% i 400 mg gruppen och 13,5% av dem som fick metotrexat och placebo. Andelen patienter som fick en signifikant biverkning var 74,0% i 200 mg gruppen, 76,1% i 400 mg gruppen och 57,7% i placebogruppen. Majoriteten av biverkningarna var milda till måttliga.

“Pegylerat certolizumab tillför betydande fördel på att reducera tecken och symtom på RA i kombination med metotrexat, jämfört med enbart metotrexat,” säger leda forskaren Edward C. Keystone, MD, professor i medicin vid universitetet i Toronto, och direktören av Rebecca MacDonald Centrum för artrit och autoimmuna sjukdomar, i Ontario.

Nedre raden: Pegylerade Certolizumab fungerar som en TNF-blockerare och verkar behandla tecken och symtom av RA. Oavsett om det är bättre än de TNF-blockerare som för närvarande finns tillgängliga är ännu inget känt. Det är bättre än placebo.