Vad är drogmissbruk

Många människor väljer att inta vissa ämnen i syfte att uppnå ett psykiskt eller fysiskt “hög”, men droganvändning kan snabbt urarta till destruktiv drogmissbruk. Röka marijuana och frustande kokain är två av de vanligaste formerna av drogmissbruk, och dessa beroenden drabbar barn, tonåringar och vuxna. Andra olagliga substanser som vanligtvis används som ett verktyg för drogmissbruk inkluderar metamfetaminer, ecstasy och heroin. Vart och ett av dessa läkemedel utgör en betydande hälsorisk och oundvikligen leder till skadliga biverkningar defekter såsom andningsproblem, extrem viktminskning, ruttnande tänder, och hjärtsvikt. Även juridiskt erhållna läkemedel, såsom receptbelagda smärtstillande medel eller humör förändra mediciner mot ångest, kan leda till drogmissbruk om de tas oansvarigt. Vanligen administrerade läkemedel såsom Vicodin, Valium och Xanax har alla varit adjungerad av narkotikamissbrukare och förvandlas till populära vägar för drogmissbruk. Den farligaste aspekten av receptbelagda droger är den självbelåtenhet som utvecklar eftersom ämnena inte betraktas som olagliga droger.

Narkotikamissbruk är ett gissel för samhället som är ansvarigt, direkt och indirekt, för hundratals miljoner dollar i kostnader för samhällen, skolor, sjukhus och familjer. Upprepade åtal härrör från drogmissbruk kan leda till förlängd fängslandet och rättsväsendet kämpar för att klara av den ständiga angrepp av narkotikarelaterade övertygelser. Utbildningssystemet förlorar några av sina bästa och smartaste studenter till drogmissbruk året någonsin, och missbruk har bekräftats att öka graden av gymnasiet avhopp. Drogmissbruk hos vuxna leder till högre arbetslöshet, en övertro på statlig välfärd, mer på jobbet olyckor, och en ökning av småaktiga brott såsom inbrott eller stöld.

Som vetenskapliga framsteg har fortsatt att stödja synen på narkotikamissbruk som en sjukdom, genetiskt arv och biologiskt influerade, intensiva program har utvecklats för att hjälpa människor att hantera drogmissbruk. Nationella organisationer som Anonyma Narkomaner har varit avgörande för att tillhandahålla ett stödsystem för dem som kämpar för att övervinna drogmissbruk. Tillkomsten av den 12-stegs program för att vägleda människor genom processen att sluta droger har lett till stora framgångar. För oroliga föräldrar, kan den enkla processen drogtestning hemifrån stävja beroendeframkallande beteenden och hindra tonåringar riskerar att utveckla missbruk tendenser. Företagare kan hindra missbruk anställd drog med på plats drog testutrustning och rehabiliteringsprogram. Idag finns mer resurser tillgängliga för att hjälpa missbruk kantsten drogen än någonsin tidigare, och samhälleliga utsikt mot frågan om narkotikamissbruk har mjuknat betydligt. Vänta inte för övergreppet att bli ett beroende och hjälp vid de första tecknen på beroendet.