Heartguard plus och dess användningsområden

Heartguard är en medicin som används för behandling av sjukdomar i katten och hundarna. Detta läkemedel används för att förebygga hund hjärtmask. Det fungerar genom att eliminera vävnaden hjärtmasklarver. Det används också för att reglera spolmask såsom Toxocara canis och Tosascaris leonine och Ancylostoma caninum Uncinaria stenocephala ar Ancylostoma braziliense (hookworks). Heartgard Plus har visat en bred säkerhetsmarginal vid den rekommenderade dosen hos hundar, inklusive gravida eller avel tikar, hundar stud och valpar som är äldre än 6 veckor. I kliniska prövningar har vanligen används i lopphalsband, dips, schampo, Avmaskningsmedel, antibiotika, vacciner och steroid preparat givits med Heartgard Plus i en hjärtmask förebyggande program.

Heartguard plus dosering
Detta läkemedel kan ges direkt till hunden eller katterna och det kan också ges tillsammans med maten till hundarna eller katt. Krossa eller bröt medicinering i bitar samtidigt administrera läkemedel till djur. Djuret ska övervakas noggrant och samtidigt ge Heartgard medicin så att djuret tar ordentlig full dos. Denna medicinering bör regelbundet administreras efter varje månad i djuret. Ta läkemedlet enligt den dosering och frekvens som föreslås av läkare. Effekten av denna medicinering får minska om det inte tas efter varje dag. Hund Heartgard Plus Chewables medicinering kan användas på olika doge i händelse av deras storlekar, vikt eller andra känsliga raser. Vanligtvis dosen av denna medicinering är mycket låg för tillämpningen av denna medicin på hundarna.

Biverkningar av Heartguard Plus
Alla mediciner kan ha biverkningar. Ibland är de allvarliga, för det mesta är de inte.
Om under pågående behandling med Heartgard Plus patienten kan uppleva några biverkningar eller symtom som kan bero på Heartgard Plus (oavsett om det nämns nedan), informera din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt. Du kan behöva medicinsk behandling om du upplever några av biverkningarna. De vanligaste biverkningarna rapporterade effekter är:
letargi, depressioner, anorexi, förlänga eller ovanliga dilation av mydriasis ovillkorlig förskjutning av muskelrörelser, staggering och överdriven konvulsioner och svår bildning av salivavsöndring i munnen, kräkningar och diarré oordning

Saker att vara försiktig med:
Tala om för din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt om du inte mår bra eller har en oönskad bieffekt när du använder Heartgard Plus.

annan information
Patient med alla frågor som rör behandling av Heartgard Plus medling bör söka läkare för att klargöra de riktiga användningsområden för denna medicin.

innan du använder:
Nästan alla av medling har vissa fördelar och risker. Patienten måste be läkaren användningsområden och risken i fråga till Heartgard Plusmediation.

Du måste berätta för din läkare om:
Du ger medicineringen hunden alter
Hunden är känslig för hjärta-guard plus
Hunden har mydriasis problem
Hunden har anorexi problem