förebyggande medicin

Förebyggande medicin är vård och åtgärder som vidtagits för att förebygga ohälsa. Professionell förebyggande vård omfattar undersökningar och provningar screening anpassade till patientens ålder, hälsa och familjens historia. Förutom att undvika den inledande utvecklingen av sjukdomar, omfattar förebyggande medicin även förhindra försämring av sjukdomar som redan har utvecklat.
Det finns ett antal sätt att läkare behandlar sina patienter med förebyggande medicin. Immunisering är en vanlig men viktigt exempel på förebyggande medicin som en läkare. Vacciner används regelbundet för att skydda mot sjukdom, speciellt influensa. Antibiotika används för att förhindra infektioner vid behandling av sår och brännskador.

God hygien är en annan viktig del av förebyggande vård och friskvård. Handtvätt och bad är viktigt att rena kroppen av smittämnen och döda hudceller. Det är också viktigt att tvätta mat och rena redskap och ytor kök innan du äter. Dessa åtgärder minska sannolikheten för att bakterier och bakterier kommer in i kroppen.
Hälsa underhåll är en pågående process som är viktig för förebyggande vård. Det finns flera aspekter av att förbättra hälsa och hålla sig frisk. Fysisk träning kan förbättra den allmänna hälsan och minska risken för att bli sjuk. Personlig hälsa påverkas också av personliga observationer i det dagliga livet, liksom de kliniska behandlingsplaner baserade på dessa observationer. Professionell vård är en viktig del av hälso-underhåll. De medicinska, omvårdnad, och allierade vårdyrken erbjuda tjänster för förebyggande av sjukdom och bevarandet av psykiska och fysiska hälsa.

Den sociala strukturen i en människas liv påverkar också deras hälsa. Att upprätthålla starka sociala relationer har kopplats till god hälsa och livslängd. Inklusive volontär arbete i sina sociala aktiviteter kan ha en positiv inverkan på människors hälsa. Stresshantering är också en del av hälso-underhåll. Avslappningstekniker, kognitiv terapi, och självförtroende byggteknik kan minska negativa stressreaktioner i kroppen.

Vikten av förebyggande medicin kan inte överskattas. Många av de vanligaste dödsorsakerna i USA skulle kunna undvikas med förebyggande medicin. Förebyggande vård och hälsa underhåll är en viktig del av vad läkarna of Internal Medicine och praktiker Familj erbjuda sina patienter. Dessa läkare ger sina patienter med en bättre förståelse av välbefinnande och förebyggande av sjukdomar, vilket kan leda till ett längre och friskare liv.