bukplastik eller bukplastik

Magar kommer i många olika former och storlekar. De påverkas av många miljöfaktorer såsom gravitation, ålder och graviditeter som alla tar sin tribut på deras utseende. Vår uppfattning av normalt påverkas av tv och tidningar. Välja rätt kirurg är mycket viktigt eftersom inte alla kirurger erbjuder identiska bukplastik eller Bukplastik metoder. Vi har tredimensionella kroppar. Överskott slapp vävnad sträcker sig ofta från framsidan, sidorna och baksidan av kroppen. Kirurgi kan behandla dessa problem genom skulptera några områden och lämnar vissa delar ensam.

Bukplastik kan vara mycket givande så länge patienten förstår riskerna och potentiella komplikationer. Det är viktigt att en patient är medveten om riskerna med alla kirurgiska ingrepp. Din valda Kirurgen bör vara villiga att diskutera och granska alla bukplastik risker med dig. Före kirurgi bör din kirurg utföra en grundlig medicinsk undersökning av hans eller hennes patient för att identifiera om den patienten innebär en ökad risk för komplikationer.

Före operation, kommer anestesi administreras. Anestesi i sig medför risker under och efter bukplastik. Operation medför också en risk för infektion och blodpropp. Blodproppar och normalt undvikas genom att se patienten börjar röra sig så snart som möjligt efter bukplastik. Förhållanden såsom dålig läkning kan kräva en annan operation, och det rekommenderas att du diskuterar detta med kirurgen innan bukplastik påbörjas.

Mångfalden av bukplastik operation en patient får beror på mängden fettdepåer som finns i deras buken. Fett kvantitet kommer också att avgöra vilken operation kommer att vara den mest effektiva. Under din inledande konsultation kommer du att lära dig fördelarna med bukplastik. Kirurgen bör göra en fullständig utvärdering av patientens hälsa och livsstil för att avgöra om en bukplastik kommer att vara det bästa valet. En patient bör vara beredd att avslöja hela sin medicinska historia samt deras förväntningar. I gengäld kommer kirurgen kunna förklara huruvida en patientens förväntningar är rimliga. Detta är mycket viktigt eftersom ju mer information en patient ger sin kirurg, desto mer sannolikt är det att vara nöjda med sina resultat. Att vara up front med din kirurg är också viktigt i förhållande till de risker som kan påverka resultatet av operationen samt den ökade risken för komplikationer.

Under samrådet kirurgen kommer att diskutera inte bara delar av det kirurgiska ingreppet men även de finansiella aspekterna av verksamheten. Eftersom operationen inte kan vara ett förfarande som omfattas av försäkring, ekonomi måste beaktas när beslut fattas om lämpligheten av operationen. Patienten kommer att ges individuella instruktioner baserade på deras speciella villkor i syfte att förbereda dem för deras bukplastik. Som förberedelse, kommer en patient ges kostråd tillsammans med andra nödvändiga livsstilsförändringar. Dessa förändringar kan endast vara tillfälligt, men det är viktigt att följa instruktionerna för att säkerställa framgång för din operation och för att undvika risken för komplikationer under och efter ingreppet.