hur man får ett DNA-test

Det finns många anledningar till varför du kanske vill få en DNA-test. Även om vi ofta ser DNA-test som används i tv-Forensics visar, är en av de bästa skälen för att få en DNA-test för att fastställa faderskap. DNA faderskapstest avgör slutgiltigt om en man är far till ett visst barn. DNA moderskap tester och syskon finns också. För dem som är intresserade av släktforskning eller etniska ursprung, många DNA-labb erbjuder nu testar DNA anor.

Om du undrar hur man får ett DNA-test, kan du hitta en hel DNA-labb på nätet. Det finns säkert gå in DNA-labb spridda runt om i landet, men med hjälp av en online-leverantör DNA-test är ett av de enklaste sätten att få en DNA-test. För DNA faderskapstest, online Labs Normalt skickar dig en gratis DNA-kit provtagning. När du har samlat dina DNA-prov, kommer du tillbaka dem tillsammans med betalning till DNA labbet.

De flesta tester för relationer, som faderskap, moderskap och siblingship, är också uppdelad i DNA-testning för sinnesfrid och DNA-testning för rättsliga förfaranden. Du kan få ett DNA-test för sinnesro helt enkelt. Kostnaden är vanligtvis lägre och du kan samla dina egna DNA-prover själv hemma. Men om DNA-testresultaten ska användas i rättsliga situationer, då är det viktigt att köpa lagligt tillåten DNA-testning från labbet. För DNA-testresultat som godkänts av en domstol, måste DNA-prover samlas in av en neutral tredje part. Den tredje parten är där för att bekräfta identiteten på de DNA-donatorer och säkerställa att spårbarhet reglerna följs.

När väl DNA-prover samlas in, återgår de till labbet för analys. DNA-testresultat kan normalt tas emot i så få som fem arbetsdagar. För en extra avgift, vissa DNA labb erbjuder en tre dagars handläggningstid av testresultat. Testresultaten är oftast skickas till mottagaren. Vissa online DNA labb erbjuder online-resultat.

Hur dina resultat kommer att se ut beror på DNA-testet beställt. Till exempel, i ett DNA faderskapstest, är den påstådda pappan antingen uteslutits eller inte utesluten. Faderskap och moderskap testet ger avgörande resultat. DNA siblingship tester är mer komplexa och resultaten kommer att vara i form av en procentuell chans att relationen. DNA anor testresultat varierar beroende på leverantör. I samtliga fall bör du göra några online forskning framåt tid så att du vet att det test som du har beställt ger den typ av resultat du behöver.